Lågvolymsproduktion

Lågvolymsproduktion - genom bearbetning eller 3D-printing

Vi utför skärande bearbetning av metall och plastkomponenter i lågvolymsproduktion. Det vara serier i allt från 2-10000 detaljer om året. Vi bearbetar även halvfabrikat (efterbearbetning) åt plast- och metallgjuterier.

Genom additiv tillverkning (3D-printing) erbjuder vi lågvolymsproduktion av färdiga plastkomponenter.

Tillverkar och monterar sammansatta produkter på kunduppdrag

Vi tillverkar och monterar sammansatta produkter på kunduppdrag, så kallad kontraktstillverkning. Vi har ett flertal referenser där vi tagit fram produktionsutrustning för kompletta systemleveranser. Både hos oss själva och på kunduppdrag.

© IVG Engineering AB