Bearbetningsprototyper i metall

Bearbetad tillverkning, så kallad traditionell tillverkning, har vi lång erfarenhet av. Vi tillverkar metallprototyper och finmekanik till olika tekniska applikationer i metall. Det kan vara detaljer som sen ska produceras i automatsvarvar, bearbetningscenter eller i press/sintringsprocesser.

I vår tillverkning av metallprototyper använder vi oss av 3- och 5 axlig höghastighetsbearbetning, CNC-svarvning, trådgnistning och högprecisionsvattenskärning. Tillverkningstekniken garanterar hög precision på detaljerna som kan användas i fullskaliga tester.

Uppmätning och protokoll kan lämnas vid leverans.

Gjutmodeller

Vi tillverkar gjutmodeller till produkter som sen ska gjutas i antingen sand, kokill eller pressgjutning. Dessa tillverkas genom bland annat 3- och 5 axlig hög-hastighetsbearbetning, CNC-svarvning och trådgnistning.

Detaljerna har hög precision och kan användas i exempelvis fullskaliga tester eller i tillverkningsprocesser.

Uppmätning och protokoll kan lämnas vid leverans.

Plåtprototyper

Vi tillverkar plåtprototyper till produkter som sen ska tillverkas i pressverktyg, klippverktyg eller följdverktyg. 

Dessa tillverkar vi genom 3D-cad/plåtutbredning eller tillverkning av ämnen i antingen trådgnist eller högprecisionsvattenskärning. Bockning utförs oftast i egen process med enklast möjliga verktyg. 

Hög precision kan uppnås på detaljerna som sen kan användas i fullskaliga tester.

Uppmätning och protokoll kan lämnas vid leverans.

© IVG Engineering AB