Digital Light Process (DLP)

Teknisk data

Maskinens plattform lyfter steg för steg upp ur baljan med flytande plast och för varje steg som går fusioneras plasten ihop lager för lager. Tjockleken på varje lager varierar mellan 25-50 μ.

För att fusionera ihop plasten tillförs projektorsljus (värme). När tillverkningsprocessen är slut avlägsnas detaljerna från maskin och tvättas rena.

Toleranser för tekniken är ner till ± 0,02 mm. Minsta väggtjocklek i x/y/z är 0,3 mm. Extremt hög detaljrikedom.

Vid större detaljer kan modellen delas före tillverkning och sedan limmas ihop. Här föreligger då risk för ökad tolerans.

Maskinkapacitet

1 st EnvisionTEC Perfactory MML/XL
Arbetsområde: 115 x 80 x 200 mm

© IVG Engineering AB