Multi Jet Fusion (MJF)

Teknisk data

Maskinen lägger ut pulver av material med en tjocklek på mellan 0,07-0,10 mm. Därefter appliceras två olika vätskor via skrivarhuvuden som har en upplösning på 1200 dpi. De olika vätskorna består av en typ som läggs ut där materialet ska smälta samman och av en typ som läggs ut där materialet inte ska smälta samman. Under samma process appliceras även den färg som detaljen ska ha. 

När dessa vätskor är utlagda tillförs värme som får pulvret att smälta samman på de områden som vätskorna lagts ut (enligt beskrivningen ovan). När tillverkningsprocessen är slut avlägsnas detaljerna från maskin och blästras rena från pulver.

Toleranser för tekniken är ner till ± 0,1 mm eller +0,25% av dimension. Minsta väggtjocklek i x/y/z är 0,5 mm. Detaljrikedom ner till 0,1 mm.

Vid större detaljer kan modellen delas före tillverkning och sedan limmas ihop. Här föreligger då risk för ökad tolerans.

Maskinkapacitet

1 st HP Jet Fusion 580 Color 3D Printer
Arbetsområde: 332 x 190 x 248 mm

Materialspecifikation (PA12)

© IVG Engineering AB