3D-PRINTING

Multi Jet Fusion (MJF)

Multi Jet Fusion (MJF) är den nya tekniken för additiv tillverkning och tillverkar detaljer i fullfärg. Plastmodellen byggs lager för lager genom fusion av plastmaterialet. Materialet är PA12 (polyamid) och består före tillverkningsprocessen av ett pulver. Detaljernas egenskaper efter tillverkningen överträffar selektiv lasersintring (SLS).

Tekniken sätter en ny standard för vad som är möjligt inom 3D-printing och upplösningen är häpnadsväckande. Maskinen erbjuder tillverkning med färg och en av de unika delarna med maskinen är att tillverkningsprocessen kan ske med flera färger samtidigt. Maskinen erbjuder finare detaljrikedom och bättre upplösning än motsvarande metoder som tillverkar med termoplast.

Maskinen är idealisk för tillverkning av prototyper såväl som serietillverkning i antal som påminner om industriell tillverkning. De printade modellerna kan efter tillverkningen exempelvis lackers eller putsas för att få önskad yta.

Multi Jet Fusion (MJF) - Teknisk data och maskinkapacitet

Digital Light Process (DLP)

Digital Light Process (DLP) är tekniken för plastmodeller som kräver mycket hög upplösning och precision. Plastmodellen byggs lager för lager genom fusion av flytande plastmaterial. Ett flertal material finns med egenskaper liknande exempelvis polypropen (PP), Acryl, ABS och TPE.

Tekniken är unik på det vis att tillverkningen kan ske med toleranser ner på ± 0,02 mm. Maskinen tillverkar detaljer i extrem HD med voxelstorlek i x/y på 21 μ och i z på mellan 15-150 μ beroende på material. Våra material har olika färger och olika användningsområden, det finns exempelvis högtempmaterial och material godkända för elapplikationer.

Maskinen är idealisk för tillverkning av prototyper som kräver mycket hög upplösning och precision och lämpar sig även för serietillverkning av mycket små modeller. Tekniken är dynamisk och konkurrenskraftig då val av precision, material och antal avsevärt påverkar styckpriset på modellerna.

Digital Light Process (DLP) - Teknisk data och maskinkapacitet

3SP/SLA (Scan, Spin and Selectively Photocure)

3SP/SLA (Scan, Spin and Selectively Photocure) är tekniken för de lite större plastmodellerna som kräver hög precision. Plastmodellen byggs lager för lager av flytande plastmaterial genom laser.

Tekniken har en upplösning på lasern i x/y på 100 μ och i z på mellan 50-100 μ beroende på material. Vi erbjuder två olika material till vår maskin: White Though och Transparent Flex.

Maskinen är idealisk för tillverkning av lite större prototyper som kräver mycket hög precision och lämpar sig även för serietillverkning av mindre serier. Tekniken är dynamisk och konkurrenskraftig då val av material och antal avsevärt påverkar styckpriset på modellerna.

3SP/SLA (Scan, Spin and Selectively Photocure) - Teknisk data och maskinkapacitet

© IVG Engineering AB