3D-printing

Digital Light Process (DLP)

IVG tillverkar plastprototyper genom 3D-printing med DLP-teknik. Metoden ger en mycket hög upplösning och hög precision. Toleranser ner på +- 0,02 kan uppnås. Ett flertal material och färger finns tillgängliga, ex. liknande PP, Acryl, ABS och TPE.

Vår maskin, Perfactory MML/XL, tillverkar detaljer i extrem HD med voxelstorlek i x-y på 21μ och i z på mellan 15-150μ beroende på material. Våra material har olika användningsområden, ex. högtempmaterial och material godkända för elapplikationer.

Tekniken är mycket dynamisk och konkurrenskraftig då val av precision, material och antal avsevärt påverkar priset på detaljerna.

SLA/3SP (Scan, Spin and Selectively Photocure)

IVG tillverkar plastprototyper genom 3D-printing med SLA/3SP-teknik. Metoden ger en mycket hög upplösning (fina detaljer) och hög precision.

Vår maskin av större modell, Ultra SLA/3SP, har en upplösning på lasern i x-y på 100μ och i z på mellan 50-100μ. Vi erbjuder två olika material till denna maskinen: White Though och Transparent Flex.

  
© IVG Engineering AB